• Τηλέφωνο : 2410 552 330 | Διέυθυνση : Ι. Πολυλά 6, Λάρισα

Ανώτερο Επίπεδο στα Γερμανικά

 

Επίπεδο Β2 (Καλή γνώση της γλώσσας)

 

Στο ανώτερο επίπεδο ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείτε η γλώσσα.

Επίσης, μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά και μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.

Η συγκεκριμένη τάξη οδηγεί στην απόκτηση του ZERTIFIKAT B2, του τέταρτου πτυχίου των Γερμανικών από το Goethe.

Πιο αναλυτικά…

Το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις είστε για παράδειγμα σε θέση

  • να κατανοείτε τα βασικά νοήματα συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων και να αντλείτε απ’ αυτά τις πληροφορίες που θεωρείτε σημαντικές (π.χ. από ραδιοφωνικές εκπομπές)
  • να κατανοείτε ένα ευρύ φάσμα κειμένων, τόσο σύντομων (όπως για παράδειγμα αγγελίες) όσο και εκτενέστερων, σύνθετων κειμένων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια και εκθέσεις
  • να δομείτε και να διατυπώνετε με σαφήνεια γραπτά τις απόψεις σας για σύνθετα θέματα, αλλά και να διορθώνετε κείμενα τρίτων που περιέχουν λάθη
  • να παρουσιάζετε προφορικά γενικά θέματα και θέματα που σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο
  • να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις πάνω σε θέματα που σας είναι οικεία, να παίρνετε θέση και να παρουσιάζετε τις απόψεις σας.

Αναγνώριση

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe- Institut είναι διεθνώς καταξιωμένα και θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat B2 αναγνωρίζεται σε πολλές χώρες ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που δίνει τη δυνατότητα εγγραφής στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Τόποι, εξέταστρα, ημερομηνίες και δηλώσεις συμμετοχής

Εδώ θα βρείτε το πλησιέστερο Goethe-Institut ή συνεργαζόμενο φορέα, καθώς επίσης πληροφορίες για τόπους διεξαγωγής της εξέτασης, εξέταστρα, ημερομηνίες και δηλώσεις συμμετοχής.
Τόποι διεξαγωγής της εξέτασης Goethe-Institut

 

1. Σε ποιόν απευθύνονται οι εξετάσεις του Goethe-Institut;
2. Υποψήφια/-ος με ειδικές ανάγκες;
3. Πού και πότε μπορώ να συμμετάσχω στις εξετάσεις;
4. Μπορώ κατά τη διάρκεια της εξέτασης να βγω από το χώρο διεξαγωγής της;
5. Τμήμα προετοιμασίας;
6. Σε ποιό επίπεδο βρίσκεται η εξέτασή μου;
7. Πόσο κοστίζει η εξέταση;
8. Πιστοποίηση των γλωσσικών γνώσεων;
9. Σπουδές στη Γερμανία;
10. Ποιά ορθογραφία χρησιμοποιείται στις εξετάσεις;
11. Πόσο χρόνο χρειάζομαι για να φθάσω σε ένα επίπεδο;
12. Πού θα βρω ασκήσεις για τις εξετάσεις;
13. Μπορώ να προετοιμασθώ για τις εξετάσεις συμμετέχοντας σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως
14. Πόσες φορές μπορώ να επαναλάβω την εξέταση;
15. Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει το πιστοποιητικό μου / η εξέτασή μου;
16. Βεβαίωση σε αντικατάσταση απωλεσθέντος πιστοποιητικού;
17. Σε περίπτωση που αλλάξω όνομα μπορώ να πάρω καινούργιο πιστοποιητικό;
18. Πού μπορώ να επικυρώσω φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μου;
19. Πού μπορώ να μεταφράσω το πιστοποιητικό μου;