• Τηλέφωνο : 2410 552 330 | Διέυθυνση : Ι. Πολυλά 6, Λάρισα
07Αυγ
2015
αποτελέσματα των εξετάσεων Μαΐου 2015 ECCE/ECPE

Αποτελέσματα των εξετάσεων Μαΐου 2015 ECCE/ECPE.

Announcement of the May 2015 CaMLA ECCE and ECPE examination results.

Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των εξετάσεων Μαΐου 2015 ECCE/ECPE του CaMLA.

The Hellenic American Union would like to inform stakeholders that test results for the May 2015 ECCE and ECPE examinations are expected to be issued by the end of August 2015.

H Ελληνοαμερικανική Ένωση πληροφορεί τους ενδιαφερομένους ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων Μαΐου 2015 ECCE/ECPE αναμένονται να ανακοινωθούν περί το τέλος του μηνός Αυγούστου 2015.

Η ανακοίνωση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης εδώ