• Τηλέφωνο : 2410 552 330 | Διέυθυνση : Ι. Πολυλά 6, Λάρισα

Βασικό επίπεδοΒασικό επίπεδο στα Γερμανικά

Σε αυτό  το αρχικό – βασικό επίπεδο οι μαθητές μας που βρίσκονται  συνήθως σε μικρές ηλικίες έρχονται σε πρώτη επαφή με τη Γερμανική γλώσσα μέσα από παιχνίδια, τραγούδια, παιδικό θέατρο, σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και διάφορες άλλες δραστηριότητες . Σκοπός μας στο Βασικό επίπεδο είναι να εισαγάγουμε τους μαθητές μας στη γερμανική κουλτούρα μέσα από ιστορίες, να μάθουν το αλφάβητο, τους αριθμούς αλλά και τις πρώτες τους λεξούλες έτσι ώστε να αρχίσουν να αφομοιώνουν ολοένα και περισσότερο τη γερμανική γλώσσα. Φυσικά το επίπεδο αυτόο προσφέρεται και για μεγαλύτερες ηλικίες προσαρμοσμένο κατάλληλα για να μπούν στον κόσμο της Γερμανικής γλώσσας.

Το επίπεδο αυτό χωρίζεται ουσιαστικά σε 2 επίπεδα:

 

Επίπεδο Α1 (Στοιχειώδεις γνώσεις)

Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

Η συγκεκριμένη τάξη οδηγεί στην απόκτηση του FIT IN DEUTSCH A1, του πρώτου πτυχίου των Γερμανικών από το Goethe.

 

Επίπεδο Α2 (Βασικές γνώσεις)

Στο επίπεδο Α2 των βασικών γνώσεων ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη τάξη οδηγεί στην απόκτηση του FIT IN DEUTSCH A2, του δεύτερου πτυχίου των Γερμανικών από το Goethe.